Tęsiame projekto „Mokytojas – mokytojui” veiklas. Vasario 27 d. ketvirtajame susitikime individualios ir grupinės nuotolinės konsultacijos organizuotos chemijos, muzikos, ikimokyklinio ugdymo mokytojams.

Dėkojame mentorėms: M. Daujoto progimnazijos muzikos mokytojai ekspertei Mildai Trušauskaitei, lopšelio-darželio „Pasaka” ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Virginijai Jakienei, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos chemijos mokytojai metodininkei Rasai Šorienei.

Penktasis susitikimas – supervizjos – planuojamas 2023 m. kovo 27 d. 15.30 val. Supervizijas ves Kretingos rajono švietimo centro PPP skyriaus psichologė Vika Gridiajeva. Laukiame Jūsų!