Vasario 22 d. Marijos Tiškevičiūtės mokykloje metodinėje dienoje „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų mokymo metodų ir priemonių pritaikymas praktikoje” dalyvavo rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

Pristatytos darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais patirtys priešmokyklinio ugdymo grupėje, specialiojo pedagogo, logopedo, judesio korekcijos specialisto veiklų pavyzdžiai, priemonės.

Dėkojame M. Tiškevičiūtės mokyklos direktorei Ievai Rukšienei, direktoriaus pavaduotojai Editai Strikienei, priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Reginai Songailienei, specialiajai pedagogei Aurelijai Tolienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai Birutei Stanienei, vyresniajai logopedei Airida Narvilienei!