Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).

Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Kretingos rajone.

Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (adresu J. Pabrėžos g. 8, Kretinga LT-97129) iki 2023 m. kovo 13 d. Programos konkursui teikiamos vadovaujantis  2016 m. birželio 30 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-189 patvirtintu Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu.

Konkurso atrankos tvarkos aprašą rasite čia:

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Sonata Petravičienė  telefonu Nr. (8 445) 72 026, elektroniniu paštu sonata.petraviciene@kretinga.lt