Progimnazijoje vyko 7–8 klasių mokinių ir jų tėvelių susitikimas su Klaipėdos Ernesto Galvanausko mokymo centro direktoriaus pavaduotoju A. Jurevičiumi ir Kretingos filialo suaugusiųjų ir jaunimo skyriaus vedėja R. Zabitiene. Tikslas buvo pateikti tėveliams informaciją apie mokymosi galimybes Centre baigus aštuonias klases ir puikią galimybę mokytis jaunimo klasėje – baigus septynias.

A. Jurevičius papasakojo apie pagrindinio, vidurinio ir profesinio mokymo programas, gyvenimo sąlygas bendrabutyje bei galimybes stažuotis užsienyje, o R. Zabitienė pristatė jaunimo klases Kretingos filiale. Sužinojome, kad klasėse mokinių skaičius yra nedidelis, tad tai užtikrina sklandų mokymą(-si) ir sėkmingą pagrindinio ugdymo užbaigimą. Svarbu, jog Ernesto Galvanausko mokymo centre gali ugdytis ir specialiųjų poreikių turintys mokiniai, jiems yra sudarytos sąlygos įgyti reikalingų profesinių kompetencijų, padėsiančių sėkmingai integruotis į visuomenę. Ir dar: tėveliai taip pat gali mokytis Centre ir įgyti naujas profesines kompetencijas, kurios būtinos besikeičiančioje darbo rinkoje.

Nuoširdžiai dėkojame susitikimą suorganizavusiai mokyklos karjeros specialistei Indrei Kovalskei.

Daugiau informacijos: https://www.gpmc.lt/