2023 m. vasario 1 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistų komanda Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje vedė seminarą ,,Įtraukusis ugdymas: galimybės ir realybė”.

Skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė pristatė skyriaus darbą, viziją ir misiją. Atsakė į rūpimus klausimus apie 2024 metų pokyčius bei PUPP ir egzaminų iššūkius specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė kvietė bendruomenę išbandyti komandinio darbo praktinius užsiėmimus bei dalinosi patirtimi, kas „veikia“ darbe su elgesio ir emocijų sutrikimą turinčiais vaikais. Psichologė Vika Gridiajeva kvietė į platesnį elgesio ir emocijų sutrikimą turinčių vaikų ir autistiškų asmenų pažinimą bei pagalbos ir bendravimo su jais ypatumus.

Ačiū mokytojams už svarbius klausimus, įsitraukimą keliant ir sprendžiant iššūkius ir didelį norą bei motyvaciją padėti kiekvienam.