Sausio pabaigoje Marijos Tiškevičiūtės mokykla pakvietė 3-4 klasių mokinius, jų šeimos narius ir mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti viktorinoje „A mon saka?”. Mokiniai ne tik atliko viktorinos užduotis, bet ir turėjo atvykti su namų darbais – trumpu prisistatymu, sugalvoti kuo šmaikštesnį pavadinimą. Dėkojame M. Tiškevičiūtės mokyklos mokytojams, specialiajai pedagogei, logopedei Angelei Kleinauskaitei už iniciatyvą, suburtas mokyklų komandas!