2023 m. sausio 30 d. projekto „Mokytojas – mokytojui” III susitikime dalyvavo mažiau pedagoginės patirties turintys ikimokyklinio, pradinio ugdymo, anglų k., muzikos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

Dėkojame mentoriams, teikiantiems metodinę pagalbą kolegoms: Rasai Embrasienei, Vydmantų gimnazijos vyr. specialiajai pedagogei, logopedei, Živilei Galinskaitei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos anglų k. mokytojai ekspertei, Virginijai Jakienei, lopšelio-darželio „Pasaka” ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei, Nijolei Meškauskienei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos pradinių klasių mokytojai ekspertei, Mildai Trušauskaitei, M. Daujoto progimnazijos muzikos mokytojai ekspertei.

Kviečiame prisijungti prie projekto veiklų ir kitus mokytojus! Ketvirtasis susitikimas vyks 2023 m. vasario 27 d. 15.30 val. Registracija www.semiplius.lt