Sausio 26 d. Švietimo centre metodiniame susirinkime dalyvavo rajono socialiniai pedagogai. Aptartas socialinio pedagogo vaidmuo įgyvendinant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių individualų ugdymosi planą, atnaujinto ugdymo turinio aktualijos, gyvenimo įgūdžių programos vaidmuo atnaujinto ugdymo turinio kontekste.