Puiki galimybė penktų klasių mokiniams pažinti save vyksta ir per karjeros ugdymo veiklas, kurias veda mūsų progimnazijos karjeros specialistė Indrė Kovalskė. Vienoje iš jų mokiniai turėjo atrasti ir įvardinti savo gerąsias ir blogąsias savybes. Tyrinėdami savo gebėjimus analizavo, kur juos galima pritaikyti. Taip ugdėsi ypač svarbias asmenines, pažinimo ir komunikavimo kompetencijas.