Sausio 9 d. rajono Metodinė taryba dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Įžvalgos ir pasiūlymai metinės veiklos planavimui“. Aptarti metodinės veiklos prioritetai, kvalifikacijos tobulinimo grįžtamojo ryšio galimybės, UTA įgyvendinimui padėsiančios priemonės.

Dėkojame rajono Metodinei tarybai: pirmininkei Astai Motužienei, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, narėms: Violetai Baltūsienei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos matematikos mokytojai, Nijolei Meškauskienei, VšĮ Pranciškonų gimnazijos pradinių klasių mokytojai ekspertei, Giedrei Rustekei, S. Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei, Reginai Songailienei, M. Tiškevičiūtės mokyklos socialinei pedagogei ekspertei.