Sausio 4 d. pirmasis metodinis susirinkimas – rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinė valanda „Dalinuosi patirtimi”. Aptartos atnaujinto ugdymo turinio aktualijos, pristatytas rajono fizinio ugdymo mokytojų asociacijos steigimas. Fizinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos koordinatorė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja Lina Drąsutytė-Stanienė dalinosi patirtimi iš mokymų: metodikos naujovėmis, pokyčiais fizinio pajėgumo testų nustatyme ir pan.