7a klasė tęsia gerų darbų iniciatyvą per integruotą pilietiškumo projektą „Iš širdies į širdį“. Prieš metus įvykusi pažintis su Klaipėdos lauko darželio VšĮ Šv. Pranciškaus paukšteliai ugdytiniais paskatino per adventą jiems atvežti parodą „Kelionė su mažuoju princu“ ir suvaidinti kūrinio ištraukos incenizaciją apie „prisijaukinimą“. Džiugi viešnagė pas „šv. Pranciškaus paukštelius“ truko nuo ryto iki pietų, mat šį kartą daujotukai norėjo išbandyti ir daželio auklėtojo profesiją. Tad išklausę instruktažą entuziastingai ėmėsi veiklų: aptarė pasakos „Mažasis princas“ veikėjus, aiškinosi žodžio „prijaukinti“ prasmę, pamokė naujų žaidimų, drauge dainavo ir šoko. Mūsų progimnazistai, gavę siurprizą-užduotį surasti paslėptą „lobį“, išskubėjo į lauko stovyklavietę „Mažojo princo planetos“. Ten turėjo patys susirasti kastuvus ir nusikasti sniegą nuo vienos nuorodos iki kitos, kol galiausiai ir aptiko paslėptą skrynioje lobį. Atradimo džiaugsmas apėmė didelius ir mažus! Kai jau mažiesiems draugams atėjo metas pietauti, daujotukai buvo pakviesti į šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčią, kur brolis Astijus Kungys (OFM) papasakojo apie Klaipėdos miesto ir šio vienuolyno atsiradimo istoriją. Pakvietė atvykti ne tik į Šv. Mšias, po kurių galima pabendrauti su VŠĮ „Elgesio sprendimai“ nariais, pasivaišinti jų kepiniais ir siūloma arbata, pasiklausyti koncerto, pabendrauti su broliais (OFM), bet dalyvauti įveiriose savanorystės akcijose.

Tad tikrai galime teigti, kad pavyko prisijaukinti vieniems kitus!

Dėkojame nenuilstančiai muzikos mokytojai Mildai Trušauskiatei ir karjeros specialistei Indrei Kovalskei už netradicinio ugdymo dieną.