2022 m. gruodžio 9 d. lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis” vyko metodinė diena ,,Terapinių kamuolių poveikis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pusiausvyrai ir laikysenai“.

Metodinė diena užbaigė nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Kretingos lopšelyje darželyje „Žilvitis” įgyvendinamo 2 metų trukmės prevencinio projekto „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“, skirto netaisyklingos vaikų laikysenos korekcijai, veiklas. Projekto metu mokytojams organizuoti įvadiniai mokymai „Fizinio raštingumo ugdymas taikant terapinius kamuolius“, kaip teisingai naudotis kamuoliais mokė kineziterapeutė Jolanta Tirevičiūtė, atliktas tyrimas. Projektas vykdomas 10 lopšelio-darželio grupių.

Džiugu, kad turima patirtimi lopšelio-darželio ,,Žilvitis” bendruomenė galėjo pasidalinti su kitomis ugdymo įstaigomis: Plungės lošelio-darželio ,,Nykštukas”, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos, lošelio-darželio ,,Ąžuoliukas”, Kretingos rajono Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro, Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio skyriaus ,,Pasagėlė” mokytojomis, vadovais.