2022 m. gruodžio 8 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus psichologė Vika Gridiajeva ir specialioji pedagogė Renata Galdikienė kvietė Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ mokytojus į diskusiją „Mokytojo įgalinimas dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių: nuo pagalbos mokiniui iki bendradarbiavimo su tėvais“.