2022 m. lapkričio 30 d. trijų rajono mokyklų – Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos, Kartenos ir Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro – mokytojai, dirbantys pagrindinio ugdymo koncentre, dalyvavo nuotolinėje metodinėje dienoje „Bendradarbystės erdvė mokinio sėkmei ir pažangai”.

Patirtimi ir įžvalgomis apie mokinių pasiekimų gerinimo ir pažangos skatinimo galimybes dalijosi net 13 dalykų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų. Pristatytos skaitmeninių priemonių panaudojimo, projektinės veiklos, patyriminio ugdymo, socialinių ir emocinių mokinio kompetencijų ugdymo ir kt. galimybės.