Lapkričio 28 d. vyko antrasis nuotolinis projekto „Mokytojas – mokytojui” (III) susitikimas. Šį kartą individualiose ir grupinėse konsultacijose su didesnę pedagoginę patirtį turinčiais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais bendravo ikimokyklinio ugdymo mokytojos ir švietimo pagalbos specialistė. Dėkojame mentorėms – lopšelio-darželio „Žilvitis” ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Virginijai Jakienei, Vydmantų gimnazijos vyresniajai specialiajai pedagogei, logopedei Rasai Embrasienei! Laukiame ir kitų pedagoginį darbą pradėjusių mokytojų, švietimo pagalbos specialistų! Trečiasis susitikimas vyks 2023 m. sausio 30 d. 15.30 val. Zoom virtualioje aplinkoje.