2022 m. lapkričio 24 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus komanda Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokytojams vedė seminarą „Pagalbos ypatumai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“. Skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė pristatė įtraukiojo ugdymo galimybes ir realybę. Logopedė metodininkė Raminta Staškauskienė supažindino su negalių, sutrikimų ir mokymosi sunkumų ypatumais. Vyr. specialioji pedagogė Renata Galdikienė pristatė praktinius pagalbos būdus. Dėkojame mokytojams už aktyvų įsitraukimą ir nuoširdų bendradarbiavimą.