Dėkojame už iniciatyvą Snieguolei Bružei, mokyklos-darželio „Žibutė” direktorei, iniciatyvinės grupės narėms. Tikime, kad metodinės dienos dalyviai pasinaudos perteikta patirtimi!

2022 m. lapkričio 23 d. penkios Kretingos rajono ugdymo įstaigos (Kretingos r. Darbėnų gimnazija, Kretingos S. Daukanto progimnazija, Kretingos r. Kurmaičių pradinė mokykla, Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ ir Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“) organizavo nuotolinę respublikinę metodinę dieną „LEAN vadybos principų taikymas švietimo įstaigos veikloje“. LEAN diegimo subtilybių renginio organizatoriai mokėsi dalyvaudami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0073 „LEAN modelio diegimas Kretingos raj. ikimokyklinėse įstaigose“ (projekto trukmė: 2019-10-08-2022-04-08). Renginyje dalyvavo Lietuvos ugdymo įstaigų „Žibutė“, Kretingos rajono ir kitų respublikos švietimo institucijų vadovai, pedagogai, komandos (iš viso 64 dalyviai). Metodinėje dienoje pristatyta LEAN vadybos sistemos diegimo praktikoje patirtis, iššūkiai, privalumai, trūkumai ir perspektyvos. Praktinėse dirbtuvėse dalyviai mokėsi formuluoti rodiklius ir jų reikšmes Asaichi lentai, lektoriai atsakė į klausimus.