2022 m. spalio 31 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistų komanda VšĮ Pranciškonų gimnazijos mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams vedė seminarą „Vaiko pažinimas+noras= galimybė padėti“.

Skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė siekė išgryninti įtraukiojo ugdymo ypatumus.

Logopedė Raminta Staškauskienė ir psichologė Vika Gridiajeva kvietė susipažinti su negalių grupėmis bei išplėsti turimas žinias autizmo spektro sutrikimų grupėje.

Specialioji pedagogė Renata Galdikienė dalinosi patarimais kaip pasiekti mažesnių ir didesnių pergalių ugdant bendrųjų, specifinių ir neverbalinių sutrikimų turinčius mokinius.

Psichologė – psichoterapeutė Sonata Vizgaudienė siūlė apmąstyti savo kuriamą santykį su kiekvienu mokiniu ir pristatė dėmesio ir aktyvumo sutrikimą.

Socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė dalijosi patirtimi apie bendradarbiavimą, skaudžias bei aktualias pamokas dirbant Vaiko gerovės komisijoje.

Mūsų skyrius nori padėkoti gausiai susirinkusiems dalyviams už keliamus klausimus, svarbius pastebėjimus, diskusijas ir joje gimstančius atradimus ar dingstančius įsitikinimus.