Rajono direktorių pavaduotojų metodinis susirinkimas „Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų veiklos pokyčio planavimas ir valdymas”. Aptarti PUPP ir brandos egzaminų rezultatai rajone, pasidalinta įžvalgomis apie mokinių pasiekimų gerinimo galimybes!