Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus komanda 2022 m. spalio 3 d. svečiavosi Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje ir dalinosi savo praktine patirtimi bei mokslininkų atradimais apie autistiškų, elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymą. 
Skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė gausiai progimnazijos bendruomenei pristatė, ko galime tikėtis artėjant įtraukties metams.
Logopedė Raminta Staškauskienė pasakojo apie autizmo spektrą bei dalijosi įžvalgomis kokios sensorinės priemonės gali padėti vaiko integracijai klasėje.
Psichologė Vika Gridiajeva kvietė diskutuoti apie dažniausius sutinkamus mitus šių sutrikimų kontekste.
Socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė įgalino mokytojus patirti, kas yra komandinis darbas: kokių sudedamųjų šio reiškinio dalių reikia, kad galėtume džiaugtis rezultatais.

Ačiū progimnazijai už kvietimą ir šiltą mūsų skyriaus priėmimą.