2022 m. rugsėjo 21 d. Kretingos rajono švietimo centre rajono mokyklų direktorių pavaduotojai metodiniame susitikime klausėsi Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojos Daivos Tranizienės pranešimo apie 2022 m. NMPP rezultatus rajone, dalinosi patirtimi apie savo mokyklų priemonės gerinant pasiekimus. Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Vilija Kontrimė, metodininkė Virginija Kvietkauskienė direktorių pavaduotojams pristatė Švietimo centro veiklos kryptis 2022-2023 m. m.