Naujus mokslo metus kviečiame pradėti apsilankant parodoje Kretingos rajono švietimo centre. Marijono Daujoto progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Irmos Stanislauskienės, muzikos mokytojos ekspertės Mildos Trušauskaitės, dorinio ugdymo (etikos) mokytojos metodininkės Indrės Kovalskės ir dailės mokytojos Onos Viskontienės vykdyto integruoto projekto „Kelionė su Mažuoju princu“ mokinių darbai laukia Jūsų – parodos atidarymas 2022 m. rugsėjo 5 d. 13 val.!