Ruošiamės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Susipažinkite su nauja informacija, skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui: https://www.emokykla.lt/.