2022 m. birželio 21 d. Kretingos rajono švietimo centre vyko muzikos mokytojų metodinė valanda „Muzikos dalyko UTA. NŠA mokymų patirtis”. Kurmaičių pradinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė Janina Kripienė atstovavo rajonui NŠA mokymuose apie atnaujinamą muzikos ugdymo turinį ir kolegoms pristatė sukauptą patirtį. Aptarti pokyčiai pradinio ir pagrindinio, vidurinio ugdymo programose: muzikos dalyko sritys, pasiekimų aprašai, vertinimas, turinys, diskutuota apie atnaujinamų programų įgyvendinimo galimybes.