2022 m. birželio 16 d. į Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrių atvyko Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“, „Voveriukų“ grupės vaikai, lydimi mokytojos Ingos Žiaušienės.

Skyriuje vyko socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo užsiėmimas „Kas yra laimė?“.

Klijavome, piešėme, mokėmės dalintis, kalbėjome apie jausmus. Vaikai pasitelkdami vaizduotę, naudodami dailės terapijos priemones kūrė savo laimę. Šios dienos laimėje tilpo gulbės, katinai, širdelės, boružėlių namai, jūra, saulė, draugai, diena ir naktis. Vaikai labai drąsiai dalijosi pastebėjimais, buvo labai kantrūs ir tolerantiški.

Grupę vedė Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė.