2022 m. gegužės 25 d. rajono specialieji pedagogai, logopedai rinkosi į apskritojo stalo diskusiją „Rekomendacijos individualaus ugdymo plano specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui rengimui”. Darbo grupės veiklos rezultatus – parengtą rekomenduojamą taikyti individualus ugdymo plano formą – pristatė grupės vadovė Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė ir darbo grupės narė Marijono Daujoto progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė Renata Galdikienė. Pristatytos ir rekomendacijos dalykų mokytojų ilgalaikių planų rengimui: ilgalaikius planus pagal pritaikytas bendrąsias programas besimokantiems mokiniams siūloma papildyti priedu, kuriame būtų numatyti konkrečiam mokiniui taikomi individualūs ugdymo būdai, metodai, vertinimo instrukcijos pritaikymas, priemonės ir kiti atskirų dalykų mokymui/ mokymuisi svarbūs aspektai. Rekomendacijomis galės pasinaudoti visos rajono mokyklos.