2022 m. gegužės 24 d. atnaujinamas technologijų dalyko programas metodinėje valandoje „Technologijų dalyko UTA” aptarė rajono technologijų mokytojai. NŠA projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ rajonui atstovavusi Marijono Daujoto progimnazijos technologijų mokytoja ekspertė Marija Šaltmerienė pasidalino patirtimi apie pokyčius atnaujinamoje technologijų dalyko programoje, aptarė pasiekimų sritis, pasiekimų lygius, pamokos planavimo aspektus ir kt. aktualią informaciją, susijusią su technologijų ugdymo turinio atnaujinimu.