2022 m. gegužės 13 d. Salantų meno mokykloje vyko tradicine tapusi respublikinė muzikos (meno) mokyklų mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Muzikinio ugdymo problemos, sprendimai ir perspektyvos”. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros docentė, socialinių mokslų daktarė Aušrinė Zulumskytė konferenciją pradėjo pranešimu „Vertybinis ugdymas dabarties meninio pažinimo kontekstuose”. Konferencijos dalyviams buvo pristatytos net trys atviros pamokos, aštuoni pranešimai. Dėkojame Salantų meno mokyklos direktorei Silvijai Piluckienei, neformaliojo vaikų švietimo muzikos (fortepijono) mokytojai metodininkei Jakaterinai Samulionienei, neformaliojo vaikų švietimo muzikos (chorinio dainavimo) mokytojai metodininkei Vitai Baužytei už organizavimą. Vertingos patirtys – jaunosios kartos muzikinių kompetencijų ugdymui!