2022 m. gegužės 17 d. vyko rajono šokio mokytojų metodinė valanda „Atnaujinamos šokio bendrosios programos“. Respublikiniuose mokymuose apie atnaujinamą ugdymo turinį dalyvavęs Marijono Daujoto progimnazijos šokio mokytojas metodininkas Paulius Vaitkevičius pristatė pokyčius šokios dalyko programoje. Aptarti šokio dalyko vertinimo ypatumai, planavimas, integracija, STEAM galimybės, įtraukiojo ugdymo svarba. Mokytojo Pauliaus Vaitkevičiaus patirtis – gera galimybė plėtoti pasirengimo dirbti pagal atnaujintas programas kompetencijas!