2022 m. gegužės 3 d. metodinėje valandoje apie mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimą diskutavo rajono matematikos mokytojai. Aptartos projektinės veiklos, patyriminės pamokos, loginių uždavinių svarba, Smart lentos, Microsoft Forms panaudojimo galimybės matematikos pamokose, pristatyta, kaip gali būti naudojama Geogebros programa, Eduten Plauground matematikos mokymosi platforma. Savo patirtimi dalijosi M. Daujoto progimnazijos matematikos mokytojos Loreta Bernienė, Kristina Kavaliauskienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos matematikos mokytojai Andrius Aniulis, Violeta Baltūsienė, Jolanta Petrauskienė, Salantų gimnazijos matematikos mokytoja Vilma Gedvilienė, Vydmantų gimnazijos mokytoja Rasa Griškevičienė, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokytoja Aušra Bončkienė. Tikime, kad patirtys buvo naudingos ir padės kolegoms paįvairinti pamokas savo mokyklose, pasisemti idėjų atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.