2022 m. balandžio 25 d. vyko paskutinis Kretingos rajono švietimo centro vykdomo projekto „Mokytojas – mokytojui II” susitikimas šiais mokslo metais. Paskaitos, individualios ir grupinės konsultacijos iš didesnę dalykinę patirtį turinčių kolegų, nuoširdi pagalba ir patarimai! Dėkojame mokytojoms, kurios tapo mentorėmis: Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos anglų k. mokytojai metodininkei Živilei Galinskaitei, Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka” ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Virginijai Jakienei, Klaipėdos „Vėtrungės” ir Eduardo Balsio menų gimnazijų vokiečių k. mokytojai metodininkei Redai Ignatavičiūtei, Kretingos M. Daujoto progimnazijos pradinių klasių mokytojai ekspertei Nijolei Meškauskienei, rusų k. mokytojai metodininkei Aldonai Petrulienei. Iki susitikimo projekto veiklose kitais metais.