2021 m. balandžio 21 d. vyko nuotolinė rajono etikos mokytojų metodinė diena „Gerosios patirties sklaida galimybės ir iššūkiai”. Metodinėje dienoje gerąja patirtimi dalijosi M. Daujoto progimnazijos ir Salantų gimnazijos etikos mokytoja metodininkė, etikos mokytojų metodinės veiklos koordinatorė Indrė Kovalskė ir kolegės iš Klaipėdos: Vydūno gimnazijos etikos mokytoja Inesa Aleksienė, „Žemynos” gimnazijos etikos mokytoja Daiva Leskauskienė, Baltijos gimnazijos tikybos mokytoja Asta Šiaulienė. Aptartos etikos olimpiados organizavimo galimybės, užduočių pavyzdžiai, etikos ir kitų dalykų – istorijos, tikybos, tiksliųjų mokslų – integracijos pavyzdžiai. Tremtis, Dauno sindromas, dorinis ugdymas inžinerinio ugdymo kontekste – temos, aptartos susitikimo metu. Metodinė diena buvo puiki galimybė pasisemti patirties, rengtis atnaujinto turinio diegimui!