2022 m. balandžio 19 d. Marijono Daujoto progimnazijoje organizuoti respublikiniai praktiniai mokymai „Mokausi ir dalinuosi“. Praktiniuose mokymuose savo patirtimi dalijosi gausus būrys progimnazijos mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų: pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Nijolė Meškauskienė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Jurgita Kripienė, Laimutė Žilinskienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Reda Petrulienė, muzikos mokytoja ekspertė Milda Trušauskaitė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Rasa Švilpienė, anglų k. vyresnioji mokytoja Raimonda Marijošienė, rusų k. mokytoja metodininkė Aldona Petrulienė, technologijų mokytoja ekspertė Marija Šaltmerienė, dailės mokytoja Ona Viskontienė, vyresnioji specialioji pedagogė Renata Galdikienė.

Mokymuose dalyvavo net 73 mokytojai iš Kretingos rajono bei Klaipėdos. Dėmesys skirtas IKT panaudojimui tiriamajai veiklai, kalbų pamokose, kūrybiškumo ugdymui: pristatytos patirtys dirbant su Wordwall, Canva, Genially, Liveworksheets, vaizdo įrašų rengykle Nuotraukos ir kt. programomis, suteikta galimybė praktiškai išbandyti siūlomas priemones. Vertingi ir naudingi mokymai, tikimės, paskatins kolegas pritaikyti įgytą patirtį savo darbe!