2022 m. balandžio 6 d. atnaujinamo ugdymo turinio aktualijas nuotolinėje metodinėje valandoje aptarė Palangos dekanato tikybos mokytojai. NŠA UTA mokymuose dalyvaujanti rajono atstovė J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos tikybos ir etikos mokytoja metodininkė Ramunė Masiokienė pristatė pagrindinius mokymosi kompetencijų aspektus, kompetencijų raktinius žodžius, pavyzdžius, kaip atskirose dalyko temose gali būti ugdomos kompetencijos. Simono Daukanto progimnazijos tikybos mokytoja Toma Mackevičienė dalijosi patirtimi apie dalyvavimą tikybos bendrųjų programų 7 ir 8 kl. rengime, pristatė pamokų planų, vertinimo pagal pasiekimų lygius pavyzdžius. Kolegų dalyvavimo mokymuose ir programų rengime patirtis – puiki galimybė plėtoti pasirengimo dirbti pagal atnaujintas programas kompetencijas!