2022 m. balandžio 6 d. Kretingos rajono švietimo centro PPP skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė ir rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinės grupės atstovės – Marijono Daujoto progimnazijos specialiosios pedagogės Renata Galdikienė, Šarūnė Venckuvienė, Vydmantų gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė Rasa Embrasienė, Darbėnų gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė Rita Daukšienė, Salantų gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė Diana Alšauskienė – rinkosi aptarti rekomenduojamos individualaus ugdymo plano specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams formos. Darbo grupės rezultatas bus pristatytas gegužės mėn. specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio susitikimo metu. Tikime, kad rekomenduojama forma pasinaudos rajono mokyklos!