Kretingos r. Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Rasa“ mokytojai 2022 m. vasario-kovo mėn. organizavo respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų tęstinį projektą „Mano Lietuva – iš daug dalelių II“. Šiuo tęstiniu projektu buvo siekiama stiprinti ryšį su savo gimtine, savo etnografiniu regionu, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų tautiškumą, pilietiškumą ir patriotiškumą savo kraštui. Organizuotame nuotoliniame respublikiniame projekte dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai iš 16 įvairių Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Dalyviai naudodami STEAM metodikos elementus, pasirinktomis kūrybinės raiškos priemonėmis, išradingai, kūrybiškai, drąsiai eksperimentuodami kūrė Lietuvos žemėlapio kontūro ribose savo gyvenamosios vietos etnografinio regiono žemėlapį internetinės dėlionės intuityvių įrankių pagalba. Iš dalyvių atsiųstų dėlionių sukurtas interaktyvus Lietuvos žemėlapis, kurio nuoroda patalpinta Salantų gimnazijos internetinėje svetainėje salantugimnazija.lt/ ir kuria galės pasinaudoti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai savo ugdomojoje veikloje. https://view.genial.ly/…/interactive-image-lietuva-is…

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Pučkorienė