Tinklaveika grįstas ugdymo organizavimas tarp švietimo įstaigų – viena iš prioritetinių veiklos sričių gerinant mokinių pasiekimus ir pažangą. Kovo mėnesį aktualūs klausimai, probleminės veiklos sritys aptartos dviejuose susitikimuose. M. Daujoto progimnazijos ir lopšelių-darželių „Ąžuoliukas”, „Pasaka”, „Žilvitis” komandos diskutavo apie skaitymo gebėjimų svarbą, ugdymą. Pranešimus susitikimo dalyviams pristatė M. Daujoto progimnazijos psichologė Renata Jasevičienė, pradinių klasių mokytojos Aiva Raciuvienė ir Asta Sakutienė. Jokūbavo, Kartenos mokyklų-daugiafunkcių centrų, Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinės mokyklos komandų susitikime gvildentos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patirtys – pranešimus skaitė ir savo įžvalgomis dalijosi net 12 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų. Dėkojame mokyklų ir darželių vadovams už iniciatyvas, mokytojams – už dalijimąsi patirtimi!