2022 m. kovo 29 d. rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinėje valandoje „Šiuolaikinės metodinės priemonės specialiojo pedagogo, logopedo darbe” patirtimi dalijosi M. Daujoto progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė Renata Galdikienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Šarūnė Venckuvienė, S. Daukanto progimnazijos specialioji pedagogė Toma Šikšniuvienė, Marijos Tiškevičiūtės mokyklos logopedė metodininkė Angelė Kleinauskaitė. Susitikime dalyvavo net 32 rajono specialieji pedagogai, logopedai! Power point programa sukurtos kalbos įgūdžius lavinančios užduotys, interaktyvios darbalaukių kūrimo priemonės Liveworksheets panaudojimas, Educandy, Canva, Flippity, Learningaaps, Wordwall ir kt. programėlių panaudojimas, piktogramų taikymas mokant sakinio rišlumo, metodinės priemonės garsų diferencijavimui ir pan. – patirtys, kurios buvo pristatytos kolegėms. Aptarti ir individualaus ugdymo plano rengimo specialiųjų poreikių turintiems mokiniams ypatumai. Balandžio mėn. rinksis darbo grupė, kuri teiks siūlymus dėl individualaus ugdymo plano formos rengimo. Darbo grupės pasiūlymai bus pristatyti gegužės mėn.