Atvira integruota dorinio ugdymo (tikybos) ir technologijų pamoka „Kryždirbystė ir kryžių simbolika” – puikus dalykų integracijos pavyzdys ir patirtis, kuria galės pasinaudoti kolegos tikybos ir technologijų mokytojai dabar ir ruošdamiesi atnaujinto ugdymo turinio diegimui. Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokytojai – tikybos mokytoja Ramumė Masiokienė, technologijų mokytojai Ieva Litvaitytė ir Vismantas Masiokas – pratęsė gražią gimnazijos mokytojų tradiciją vesti atviras pamokas rajono mokytojams. 2022 m. kovo 24 d. vykusią atvirą pamoką stebėjo kolegos iš VšĮ Pranciškonų, Darbėnų, Vydmantų gimnazijų, Palangos „Baltijos” pagrindinės mokyklos, Palangos senosios gimnazijos, Šventosios pagrindinės ir M. Tiškevičiūtės mokyklos.