2022 m. kovo 16 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje vyko gerosios patirties renginys Kretingos rajono ugdymo įstaigų psichologams, kurį vedė Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus logopedė metodininkė Raminta Staškauskienė.
Renginio tema „Autizmas ir kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai“, tema ypatingai aktuali kryptingam įtraukiojo ugdymo pasirengimui bendrojo lavinimo mokyklose. Dėkojame psichologams už aktyvų dalyvavimą renginyje, džiaugiamės glaudžiu visų ugdymo įstaigų psichologų bendradarbiavimu.