2022 m. kovo 10 d. Pranciškonų gimnazijoje vyko XV Kretingos rajono konferencija „Laisvės kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte“, kurią organizavo istorijos mokytojas metodininkas Vaidas Kuprelis. Atliepdami šiandienos iššūkius, organizatoriai konferencijos dalyvius pranešimų kvietė klausytis hibridiniu būdu. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos, J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos, M. Daujoto progimnazijos, Salantų gimnazijos, Darbėnų gimnazijos, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mokiniai.

Šių metų pranešimai buvo skirti laisvės kovų asmenybių ir įvykių jubiliejams. Mokiniai pristatė darbus apie legendinį partizaną Juozą Lukšą-Daumantą ir 1949 m. vasario 16 d. LLKS Tarybos deklaracijos signatarą Bronių Liesį-Naktį, kurių 100-ąsias gimimo metines minime. Konferencijoje aptartos Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio, Kęstučio apygardos vado Juozo Kasperavičiaus-Visvydo ir Kardo rinktinės vado Jurgio Ožeraičio-Ūso, kurių 110-ąsias gimimo metines minime, biografijos. Pranešimuose nagrinėtos Romo Kalantos susideginimo ir „Kauno pavasario“ bei Lietuvos Katalikų bažnyčios kronikos leidimo aplinkybės. Minėtiems įvykiams šiais metais sukanka 50 metų. Konferencijoje skaityti pranešimai apie moterų vaidmenį partizaniniame kare ir 1949 m. vasario 16 d. LLKS Tarybos deklaracijos reikšmę.