2022 m. vasario 7 d. apskritojo stalo diskusijoje apie metodinės veiklos planavimą, metodinės veiklos efektyvumą savo įžvalgomis dalijosi Kretingos rajono Metodinė taryba: J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rajono direktorių pavaduotojų metodinės veiklos koordinatorė Asta Motužienė, M.Tiškevičiūtės mokyklos socialinė pedagogė ekspertė, rajono socialinių pedagogų metodinės veiklos koordinatorė Regina Songailienė, VšĮ Pranciškonų gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, rajono matematikos mokytojų metodinės veiklos koordinatorė Violeta Baltūsienė, S. Daukanto progimnazijos Rūdaičių ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos koordinatorė Giedrė Rusteikė. Diskusijos metu išsakyti pastebėjimai dėl metodinės veiklos koordinatorių skatinimo, metodinių renginių, veiklų planavimo, mokyklų administracijų indėlio į metodinės veiklos skatinimą rajone, veiklų planavimą mokyklose ir pan. Pasiūlymai bus aptarti artimiausio rajono direktorių pavaduotojų, skyrių vedėjų metodinio susitikimo metu. Tikimės, kad susitikime aptarti pasiūlymai padės efektyvinti metodinės veiklos planavimą ir organizavimą mokyklose ir rajone.