2022 m. kovo 3 d. rajono socialiniai pedagogai dalyvavo tęstinėje metodinėje valandoje apie jaunimo savanorystės skatinimo galimybes. Kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste Lina Jadenkuviene aptartos rajono mokyklų tinklaveikos galimybės: kalbėta apie mokyklose vykdomas savanorystės veiklas ir jų plėtros už mokyklų ribų galimybes. Puiku, kad mokyklos gali dalintis idėjomis, patirtimi, padėti ir stiprinti viena kitą organizuojant savanorišką veiklą. Planuojama, kad susitikimų metu aptartos bendros savanoriškos veiklos kryptys ir priemonės padės mokykloms bendradarbiauti, plėtoti savanorišką veiklą rajone. 2022-ieji paskelbti jaunimo ir savanorystės metais!👍👍👍👍👍