Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistų komanda sausio mėnesį baigė ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas: galimybės ir realybė“ 40 val. seminarų ciklą mokytojų padėjėjams

Seminarų dalyviai atliko refleksiją, atsakydami į klausimus:

  • Kas šių mokymų cikle buvo naudinga?
  • Kas šių mokymų cikle galėjo būti kitaip?
  • Kokius įsitikinimus jums pakeitė šie mokymai apie SUP vaikus?
  • Ko tikitės iš PPP skyriaus ateityje?

Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialistų komanda vasario mėnesį baigė ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas: galimybės ir realybė“ 40 val. seminarų ciklą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams.

Seminarų dalyviai atliko refleksiją, atsakydami į klausimus:

  • Kas šių mokymų cikle buvo naudinga?
  • Kas šių mokymų cikle galėjo būti kitaip?
  • Kokius įsitikinimus jums pakeitė šie mokymai apie SUP vaikus?
  • Ko tikitės iš PPP skyriaus ateityje?