📚💻 2022 m. vasario 22 d. rajono anglų k. mokytojai dalyvavo metodinėje valandoje „Tarptautinių projektų įtaka mokinių užsienio kalbos žinioms ir kultūriniams įgūdžiams”. Erasmus+ projektus įgyvendinančių mokyklų – Vydmantų gimnazijos ir Simono Daukanto progimnazijos – mokytojos Polina Martinaitienė, Asta Šmaižienė, Asta Bukauskienė dalinosi projektų vykdymo metu įgyta patirtimi: netradicinių pamokų, edukacinių veiklų organizavimo, mokymo(si) metodų taikymo, IKT panaudojimo. Pristatyti ir puikūs tinklaveikos pavyzdžiai: mokytojai, dirbantys Vydmantų ir kartu J. Pabrėžos universitetinėje, Pranciškonų gimnazijose, projekto koordinatorės Vydmantų gimnazijos partneriams veiklas organizavo visose gimnazijose, taip išryškindami švietimo įstaigų bendradarbiavimo galimybes. Dalijimasis patirtimi apie projektų įgyvendinimą suteikė progą mokytojams apmąstyti pasirengimo dirbti pagal atnaujintas programas strategijas: tarpdalykinės integracijos, 30 procentų pasirenkamojo turinio įgyvendinimo 👍👍