2022 m. vasario 11 d. regiono Motiejaus Valančiaus vardo, rajono mokyklų 6–8 klasių mokinius Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla pakvietė dalyvauti viktorinoje „Aš ir Valančius“. Nuotoliniame susitikime dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Plungės „Ryto” pagrindinės, Plungės r. Liepijų mokyklos, Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus, Telšių rajono Varnių, Kretingos rajono Salantų gimnazijų, Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro, Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos. Viktorina suteikė progą netradiciškai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo metines. Nuotolinio susitikimo metu mokiniai puikiai atsakinėjo į klausimus apie Motiejaus Valančiaus asmenybę, Vasario 16-ąją. Su viktorinos metu naudotu klausimynu turėsite galimybę susipažinti Kretingos rajono švietimo centro edukaciniame banke.