2022 m. vasario 17 d. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė, specialioji pedagogė Renata Galdikienė, logopedė Raminta Staškauskienė ir psichologė Vika Gridiajeva vedė paskaitą – diskusiją „Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, skatinanti įtrauktį švietime“ Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenei.

Džiaugiamės, kad mokytojai aktyviai įsitraukė į diskusiją apie vaikų stipriąsias ir silpnąsias puses. Bendruomenės nariai rodė didelį susidomėjimą, kaip specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai galėtų sėkmingai, su mūsų visų pagalba, integruotis bendrojo lavinimo mokyklose. Jautėme nuoširdų mokytojų smalsumą bei motyvaciją padėti ne tik vaikams, bet ir vienas kitam. Norime pasidalinti, kad mūsų diskusija priėjo išvados, jog vaikai mokosi ir elgiasi gerai tada, kai gali. O kai to pasiekti nepavyksta, svarbu ieškoti priežasčių. Ne visada galime pakeisti vaiko gebėjimus – tačiau dažniausiai galime sukurti tinkamą ir palankų mokymuisi santykį.