2022 m. sausio 27 d. vyko paskutinis ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas – galimybės ir realybė“ modulis „Komandinis darbas įtraukiojo ugdymo kontekste“ mokytojų padėjėjams, kurį vedė Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė, psichologės Jurgita Širvinskienė ir Vika Gridiajeva bei socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė.
Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus komanda sako DIDELĮ AČIŪ mokytojų padėjėjams už pademonstruotą motyvaciją, norą tobulėti, žinių ir praktikų alkį, geranoriškumą, nepaprastą įsitraukimą gvildenant rūpimus klausimus, o svarbiausia – trykštantį norą padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
Tikime, kad šie mokymai jums leido ne tik įgyti žinių, bet ir suartino. Linkime, šią sukurtą bendrystę puoselėti ir toliau.