2022 m. sausio 24 d. ketvirtame ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas – galimybės ir realybė“ modulyje „Vaikai, turintys dėmesio ir aktyvumo (ADHD) sutrikimą: mokytojų vaidmuo ir pagalba vaikui“ aktyviai dalyvavo Kretingos rajono mokytojai.
Diskutavome, kokia riba tarp sunkumų susikaupti ir dėmesio sutrikimo. Gilinomės į sveiko aktyvumo ir aktyvumo sutrikimo skirtumus. Koks mūsų vaidmuo siekiant padėti šiems vaikams?
Seminarą vedė Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė, psichologė Dalia Mikalauskienė ir psichologė-psichoterapeutė Sonata Vizgaudienė.